Các loại hình xổ số
Tình hình hoạt động
Thống kê truy cập
Mam non1Mam non 2Mam non 3Trao bo 1Trao bo 2Truong mam nonMam nonMam non
Cả năm 2014

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VÀ

TÀI SẢN NHÀ N­ỚC NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính)

ĐVT : 1000đ

STT

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

 

 

Năm trước

Năm nay

I

Các chỉ tiêu

 

 

1

Tổng lợi nhuận trước thuế

5.830.028

 

5.860.000

2

Vốn chủ sở hữu bình quân (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển mó số 417 + nguồn vốn đầu tư XDCB mó số 421

27.355.333

27.865.830

3

Vốn huy động bình quân

 

 

4

Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận trờn vốn chủ sở hữu

 

 

 

Năm trước (%)

21,31

 

 

Năm nay (%)

 

21,03

5

Số phải nộp ngân sách phát sinh

 

 

 

Năm trước (%)

30.666.040

 

 

Năm nay (%)

 

33.124.029

6

Quỹ lương thực hiện năm

10.963

11.374

7

Thu nhập bình quân người/tháng

12,3

12,5

 

Chủ tịch công ty

35,7

37,5

 

Tổng giám đốc

 

 

 

Phó tổng giám đốc

 

 

8

Tổng số lao động bình quân năm …

74

76

II

Phân phối lợi nhuận

 

 

1

Thuế TNDN

 

 

2

Trích Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng

 

 

3

Quỹ đầu tư phát triển

 

 

4

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành

 

 

5

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

 

Ngày 30  tháng 01 năm 2015

Ng­ời lập biểu

 

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Kế toán tr­ưởng

(  ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Dũng

Tin mới
^ Về đầu trang