Chi tiết bài viết

Cả năm 2014

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG ĐẠI LÝ VÀ CHI UỶ QUYỀN TRẢ TH­Ử         ỞNG NĂM 2014

(Ban hành kèm theo thông t­ư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ tài chính)

ĐVT: 1000đ

STT

Tên đại lý

Doanh thu bán vé

Hoa hồng đại lý

Số tiền chi uỷ quyền trả thưởng

 

Tổng số tiền

Tỷ lệ % hoa hồng đại lý đ­ược h­ưởng

 

XSMB

XS Cào

XS Bóc

Lô tô

XS Điện toán(Cty XSKT Thủ Đô)

Xổ số ma trận

Xổ số tự chọn theo dãy số

Xổ số quy số nhanh

XS Điện toán khác (theo QĐ của BTC)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1

Đại lý H­ng Hà

17.154.284,000

1.661.416,092

10,97

 

11,77

9,17

 

 

 

 

 

 

 

2

Đại lý Đông H­ng

13.755.031,000

1.302.721,746

10,98

 

11,67

8,95

 

 

 

 

 

 

 

3

Đại lý Quỳnh Phụ

11.087.282,000

949.491,005

10,66

 

10,71

8,07

 

 

 

 

 

 

 

4

Đại lý Thái thuỵ

9.618.457,000

842.334,869

10,71

 

10,66

8,38

 

 

 

 

 

 

 

5

Đại lý Tiền Hải

11.556.867,000

987.584,194

11,40

 

11,07

7,90

 

 

 

 

 

 

 

6

Đại lý Kiến X­ơng

14.415.804,000

1.241.435,136

10,98

 

10,94

8,15

 

 

 

 

 

 

 

7

Đại lý Vũ Th­

12.135.938,000

1.073.481,941

10,86

 

10,40

8,24

 

 

 

 

 

 

 

8

Đại lý Thành phố

62.242.598,000

5.496.038,650

10,75

 

10,31

7,08

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

151.966.261,000

13.554.503,633

10,82

 

10,68

8,02

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10 tháng 1 năm 2015

Ng­ười lập biểu

 

Nhâm Thị Mai

Kế toán tr­ưởng

(  ký )

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghip

(Ký, đóng dấu)

Bùi Thị Thanh