Chi tiết bài viết

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Hoạt động kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000215310 ngày 07 tháng 12 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 11 năm 2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:

  • Hoạt động xổ số, cá cược, đánh bạc; Chi tiết: Hoạt động phát hành và bán vé xổ số các loại;
  • Đại lý, môi giới, đấu giá; Chi tiết: Đại lý xổ số các loại;
  • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Trừ các hoạt động vui chơi giải trí Nhà nước cấm);
  • Bán buôn tổng hợp;
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
  • Cho thuê xe có động cơ; Chi tiết: Cho thuê xe ô tô;
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; cho thuê ki ốt./.