Chi tiết bài viết

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 08/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thái Bình được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000215310 ngày 07 tháng 12 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 11 năm 2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thái Bình

Địa chỉ: Số 03, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tên chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình