Chi tiết bài viết

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH CÔNG TY

đ/c Vũ Ngọc Thuấn

KIỂM SOÁT VIÊN

đ/c Đinh Thị Vân

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

đ/c Đinh Thị Quỳnh Hoa

 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

đ/c Hoàng Văn Chung

 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

đ/c Bùi Ngọc Chung

PHÒNG TÀI VỤ

(02273.847.911)

PHÒNG TRẢ THƯỞNG

 

PHÒNG KẾ HOẠCH

(002273.831.731)

PHÒNG XSKT THÀNH PHỐ

(02273.834.173)

PHÒNG XSKT HƯNG HÀ

(02273.861.279)

PHÒNG XSKT ĐÔNG HƯNG

(02273.851.254)

PHÒNG XSKT QUỲNH PHỤ

(02273.863.285)

PHÒNG XSKT T.THỤY

(02273.853.374)

PHÒNG XSKT TIỀN HẢI

(02273..823.333)

PHÒNG XSKT KIẾN XƯƠNG

(02273.821.326)

PHÒNG XSKT VŨ THƯ

(02273.826.394)

PHÒNG HC-TL

PHÒNG THỊ TRƯỜNG