Chi tiết bài viết

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo mới trong Công ty xổ số Thái Bình

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo mới trong Công ty xổ số Thái Bình Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo mới trong Công ty xổ số Thái Bình

Giám đốc Công ty

chuky.pdf

Kế toán trưởng

Chuky%20001.jpg

Phó giám đốc 

ChukypdgHOA.pdf